viernes, 29 de mayo de 2015


brigadas 2015

CEDSALA ORGANITZA LES BRIGADES INTERNACIONALISTES 2015 A COLÓMBIA, EL SALVADOR, GUATEMALASI ESTÀS INTERESSAT/DA A PARTICIPAR PASSA`T PEL NOSTRE LOCAL, TOTS ELS DIMECRES DE 19:30 A 21:30.


C/ ROGER DE FLOR, 8- BAIXOS
46001 VALÈNCIASI NO POTS VINDRE, POSA`T EN CONTACTE AMB NOSALTRES A BRIGADACEDSALA@GMAIL.COM

TAMBÉ ENS TROBARÁS A LA FIRA ALTERNATIVA ELS DIES 5,6 I 7 DE JUNY


CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica) és una organització de solidaritat política internacionalista, que té com a objecte el suport als moviments i organitzacions populars que lluiten per la transformació radical de les seues societats, per a superar la pobresa, l'alienació i l'explotació. Denunciem el sistema capitalista internacional, el neoliberalisme i les estructures de dominació imperialistes, com els causants de l'empobriment de les grans majories del planeta.

COM ENTENEM LES BRIGADES

CEDSALA no és cap agència de viatges, ni pretenem ser una alternativa a la manera de viatjar que coneixem com a turística.

Amb els viatges solidaris pretenem fomentar la SOLIDARITAT amb distintes realitats, cercant un intercanvi mutu, a fi de contribuir a transformar i generar nous valors i models de referència més justs i solidaris.

Conèixer les relacions de desigualtat i explotació que avui imperen en el món i poder-les analitzar. Conèixer més a prop les situacions més concretes dels països de destinació, per mitjà de les seues organitzacions i institucions, segons el cas i del treball que s’hi haja de realitzar.

Motivar les/els brigadistes perquè a la seua tornada continuen treballant en la solidaritat, donant a conèixer el que allí han vist i, en la mesura del possible, integrant-se en organitzacions de solidaritat.

BRIGADES DE TREBALL I SOLIDARITAT 2015

Introducció a la realitat del país, mitjançant les xerrades oferides per les organitzacions populars (per a tots/totes els/les brigadistes).
LES BRIGADES ES REALITZARAN, DEPENENT DE PAÏSOS, ELS MESOS DE JULIOL I AGOST

GUATEMALA
- Acompanyament a organitzacions populars camperoles.
- Treball amb organitzacions de Drets Humans.
- Suport al tema de gènere en diverses comunitats.

COLÒMBIA
Acompanyament i solidaritat política amb comunitats rurals i urbanes i altres organitzacions populars colombianes, amb les quals construïm la Xarxa de Germanor i Solidaritat amb Colòmbia

EL SALVADOR
Acompanayment i solidaritat amb organitzacions de dones i d’educació popular

No hay comentarios:

Publicar un comentario